Disclaimer en Privacy
INHOUD
CleanBoats probeert ernaar dat de aangeboden informatie op de website correct is. Bij de samenstelling wordt de vereiste zorgvuldigheid in acht genomen.Niettemin aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie.
PRIVACY
De door CleanBoats verkregen gegevens zullen worden opgenomen in een gegevensbestand en worden behandeld volgens de voorschriften van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.De gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.
VERWIJZINGEN
Deze website bevat links naar andere websites. Wij staan niet in voor de continuiteit en werking van deze links. De inhoud van sites waarnaar op deze site verwezen wordt is niet volledig door ons gecontroleerd en/of geautoriseerd. Voor de inhoud van deze sites kunnen wij dan ook geen aanspeakelijkheid aanvaarden.
WEBSITE
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer en Netscape, beide van versie 4 en hoger. Er wordt gebruik gemaakt van HTML en Javascript.
BEELDSCHERMRESOLUTIE
Deze website is geoptimaliseerd voor een beeldresolutie van minimaal 800 x 600 bij 16 miljoen kleuren of meer. Indien uw videokaart slechts 256 kleuren ondersteunt, dan zal het beeld er korrellig uitzien.
EIGENDOMSRECHTEN
Alle rechten voorbehouden. Niets uit de in deze website opgenomen gegevens, teksten, beelden, logo's, namen en enige andere onderdelen mogen worden gekopieerd, vermenigvuldigd, opgeslagen of gedistribueerd in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder, CleanBoats.
WEBMASTER
Heeft u wensen, suggesties of opmerkingen over deze site dan kunt u deze zenden naar de Webmaster